Aktualności

Piesi w oku policyjnego drona

Data publikacji 27.04.2024

Na drodze wystarczy krótka chwila nieuwagi, moment roztargnienia, by doszło do błędu, który może kosztować nas zdrowie, a nawet życie. Będąc uczestnikami ruchu drogowego bardzo często zapominamy, że oprócz praw, mamy również obowiązki, których bezwzględne przestrzeganie znacząco wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich. Przez dwa dni policjanci piaseczyńskiej drogówki bacznie przyglądali się pieszym i niestety wielu z nich momentami stawiało na szali swoje zdrowie i życie, podejmując ryzykowne zachowania.

Zdarzenia z udziałem pieszych, niestety w dalszym ciągu mają miejsce i w swoich skutkach są najczęściej tragiczne. Wielu zdarzeń można by było uniknąć, gdyby osoba przechodząca przez jezdnię zachowała szczególną ostrożność i zadbała o swoje własne bezpieczeństwo. Pieszym zdarza się jednak zapominać o obowiązujących ich przepisach, przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, na czerwonym świetle, zza pojazdu bądź przeszkody, a niejednokrotnie z telefonem w ręku i całkowitym brakiem orientacji.

Przez dwa dni policjanci piaseczyńskiej drogówki bacznie przyglądali się zachowaniom pieszych na drodze, a to co zaobserwowali pozostawiało wiele do życzenia. Piesi, którzy decydowali się pokonać Al. Armii Krajowej na skróty musieli się liczyć z mandatami karnymi, ponieważ swoim zachowaniem stwarzali ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla samych siebie, ale też kierujących, przed maską których nagle się pojawiali. W działaniach wykorzystany został dron, przy użyciu którego policjanci mieli możliwość obserwacji niepożądanych zachowań.

Mandaty karne nałożone zostały na 32 pieszych, sporządzono 14 wniosków o ukaranie do sądu. Mundurowi przypominali również, że obserwacja drogi i tego co się na niej dzieje jest niezmiernie ważna. Bardzo często nie zdajemy sobie niestety sprawy z tego, że to my - użytkownicy dróg, mamy ogromny wpływ na to co się na niej dzieje.

Pamiętaj, że prawa fizyki nie oszukasz - niechroniony uczestnik ruchu drogowego jakim jest pieszy w zderzeniu z samochodem zawsze ma dużo mniejsze szanse.. Nie ryzykuj! Bo to ryzyko się nie opłaca!

Przypominamy, że:

  • pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.
  • przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
  • przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych,  jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Pieszemu zabrania się:

1. wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:

  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2. przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

4. przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

5. chodzenia po torowisku;

6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7. przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

8. korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.
 

st. asp. Magdalena Gąsowska

Film VID-20240425-WA0002.mp4

Pobierz plik VID-20240425-WA0002.mp4 (format mp4 - rozmiar 10.05 MB)

Powrót na górę strony