Aktualności

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Piaseczno na debatę społeczną

Data publikacji 29.05.2024

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Piaseczno na debaty społeczne. Odbędą się one 5 czerwca 2024 roku o godz. 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszynie. Przyjdź i porozmawiaj z nami o bezpieczeństwie!

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Piaseczno do aktywnego udziału w debatach społecznych, które odbędą się 5  czerwca 2024 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszynie. Najpierw o godz. 17:00 – 17:25 odbędzie się debata ewaluacyjna, podczas której omówione zostaną postulaty i wnioski zgłoszone podczas spotkania w ubiegłym roku. Następnie o godzinie 17:30 odbędzie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu seniorów.

Tematem spotkań będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, bezpieczeństwo seniorów a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo seniorów.

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

godz. 17:00 – 17:25 - debata społeczna ewaluacyjna

godz. 17:25 – 17:30 - przerwa

godz. 17:30 - debata społeczna inicjująca (Bezpieczeństwo seniorów)

 

 

Powrót na górę strony