Zakres działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji i Komendy Powiatowej Policji

Komendant Powiatowy Policji zajmuje sie ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porzadku publicznego na terenie całego powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji po uzyskaniu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji określa strukture ogranizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz link w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych

Komendant Powiatowy składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informuje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy, koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz link w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeżeli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Film Komenda Powiatowa Policji.mp4

Pobierz plik Komenda Powiatowa Policji.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony