Kierownictwo

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie

nadkomisarz Krzysztof Przybył

Nadkomisarz Krzysztof Przybył urodził się 2 września 1974 roku w Golubiu Dobrzyniu.

Do policji wstąpił w sierpniu 1994 roku. Służbę rozpoczął w Komisariacie Policji Warszawa Wawer. Następnie pełnił służbę w III Wydziale Partolowo-Interwencyjnym Komendy Stołecznej Policji i w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII, gdzie przez kolejne lata służby, pełnił między innymi funkcje kierownika rewiru dzielnicowych i z-cy naczelnika wydziału prewencji Komisariatu Policji Warszawa Wawer. W 2014 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie na stanowisko specjalisty wydziału prewencji.

Od czerwca 2015 roku dalszą służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III, gdzie przejął obowiązki naczelnika wydziału prewencji Komisariatu Policji Warszawa Włochy. W dniu 1 kwietnia 2017 roku został powołany na stanowisko naczelnika wydziału prewencji Komisariatu Policji w Warszawa- Ursus.

Nadkomisarz Krzysztof Przybył jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odznaczony brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Od dnia 1 kwietnia 2021 roku zostały mu powierzone obowiązki służbowe Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. 10 czerwca 2021 roku rozkazem Komendanta Stołecznego Policji mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Piasecznie.

 

Powrót na górę strony