Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

sekretariat: tel. 47 72-45-244

 

Kierownictwo wydziału:

Naczelnik Wydziału – asp. szt. Agata Kaliściak - Olek

tel. 47 72-45-260


 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją realizuje zadania Komendy w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, między innymi przez:

 1. prowadzenie działań operacyjno – rozpoznawczych i czynności dochodzeniowo – śledczych, skierowanych na ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej
  i korupcji;

 2. prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami;

 3. współpracę z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli
  i administracji;

 4. podejmowanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia przestępczości gospodarczej i korupcji oraz zjawisk jej towarzyszących;

 5. nadzór nad prowadzonymi formami pracy operacyjnej i postępowaniami przygotowawczymi o charakterze gospodarczym i korupcyjnym w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1;

 6. realizacja zadań związanych z wykrywaniem i identyfikacją nielegalnie uzyskanych korzyści oraz mienia pochodzącego z przestępstw w prowadzonych sprawach operacyjnych i dochodzeniowo – śledczych;

 7. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.

Powrót na górę strony